21 اردیبهشت سال جاری در مسکو با حضور مقامات دیپلماتیک و نمایندگان مراکز و موسسات علمی و آموزشی، سازمان های محیط زیست، شرکت‌های تجاری و رسانه‌های کشورهای ساحلی دریای خزر اجلاس مجمع بین‌المللی "گفتمان خزر" برگزار خواهد شد. پایگاه خبری-تحلیلی "وستی پرس" از جمله شرکت کنندگان این رویداد می باشد.
1401-2-20 22:12
21 اردیبهشت سال جاری در مرکز فرهنگی اداره کل دستگاه دیپلماسی زیر نظر وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه با پشتیبانی بنیاد حمایت از دیپلماسی عمومی گورچاکف و با حضور نماینده "وستی پرس" اجلاس مجمع بین‌المللی "گفتمان خزر" برگزارد شد.
1401-2-22 21:29
خبرنگاران پنج کشور حاشیه دریای خزر در میزگردی در چارچوب نشست مجمع بین‌المللی "گفتمان خزر" چالش‌ها و مشکلات دریای خزر در فضای رسانه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
1401-2-22 23:38
آخرین عناوین