تحلیل "وستی پرس"

با توجه به سفر پوتین به تهران باید منتظر اتفاقات مهم در روابط دو کشور بخصوص پیرامون توافق جامع باشیم

28 تیر ماه رئیس جمهور روسیه در راس هیئت بلند پایه‌ای برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو "روند صلح آستانه" وارد تهران شد. با توجه به ویژگی این رویداد، محور گفتگوهای صورت گرفته، کثرت تماس مقامات دو کشور و وضعیت ژئوپلیتیک بوجود آمده در جهان ضرورت تحلیل موضوع همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است.
وستی پرس -  

28 تیر ماه سال 1401 ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه در راس هیئت بلند پایه‌ای برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو "روند صلح آستانه" وارد تهران شد. همانطور که در تحلیل قبلی پیش‌بینی شده بود مهمترین محور این سفر دیدار و گفتگوی پوتین با مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران یعنی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بود.

با توجه به ویژگی این رویداد، محور گفتگوهای صورت گرفته، کثرت تماس‌ مقامات دو کشور و وضعیت ژئوپلیتیک بوجود آمده در جهان، تحلیل موضوع همچنان بجا و ضروری بنظر می رسد.

تحلیل ارائه شده مبتنی بر دو بخش است:

بخش اول و اصلی: دیدار پوتین با مقامات عالی‌رتبه ایران و تاثیر این موضوع بر روند توسعه روابط دوجانبه با توجه به محور گفتگوهای صورت گرفته

بخش دوم: احیای روند صلح آستانه و تاثیر آن بر رفتار ترکیه در موضوع سوریه

به نظر می رسد طی دیدار و گفتگوهای انجام شده بین مقامات عالی‌رتبه ایران و روسیه مباحث نهایی مربوط به توافق جامع یا توافق 20 ساله همکاری ایران و روسیه مطرح شد و بر ضرورت اجرای توافقات بدست آمده طی چند ماه اخیر طی تماس‌های فعال مقامات دو کشور تاکید شده است.

مشروح تحلیل را می توانید در فایل ویدئویی مشاهده نمایید.

 


بررسی سفر پوتین به ایران و نتایج گفتگوهای انجام شده با مقامات بلند پایه ایران | دانلود

شناسه: 2862