تحلیل آخرین رویدادهای توسعه روابط ایران و روسیه

تهران و مسکو اقداماتی را انجام داده اند که منجر به توسعه کیردور شمال-جنوب می شود که در ویدئوی حاضر آنها را تحلیل و مورد بررسی قرار دادیم.

طی روزها و هفته‌های اخیر ایران و روسیه تلاش‌هایی را در راستای تقویت روابط دو کشور اتخاذ نموده اند که پروژه های مشترک نیز از این موضوع مستثنا نبوده است. یکی از پروژه‌های مشترک تهران و مسکو که جنبه منطقه‌ای و ژئواکونومیک دارد طرح کریدور شمال-جنوب است.

تهران و مسکو اقداماتی را انجام داده اند که منجر به توسعه کیردور شمال-جنوب می شود که در ویدئوی حاضر آنها را تحلیل و مورد بررسی قرار دادیم.

دیدن این ویدئو برای عموم و بخصوص مسئولین ذیربط، کارشناسان امر و دانشجویان رشته مطالعات منطقه‌‌ای، روسیه، اوراسیا پیشنهاد می شود.
 


تحلیل آخرین رویدادهای توسعه روابط ایران و روسیه | دانلود

شناسه: 3778