جنگ اوکراین

قرارداد‌های الحاق مناطق جدا شده از اوکراین به خاک روسیه جمعه امضاء خواهند شد

مقامات روسیه و مناطق دانتسک، لوگانسک، خرسون و زاپاروژیه 8 مهر قراردادهای الحاق این مناطق به خاک روسیه را امضاء خواهند کرد.
1401-7-7 15:23

سرویس اطلاعات برون‌مرزی روسیه: لهستان در صدد "تجزیه" اوکراین است

به گفته رئیس سرویس اطلاعات برون‌مرزی روسیه مقامات لهستان در حال تهیه سناریوی "تجزیه" اوکراین هستند.
1401-4-10 02:07

خطیب زاده: به توافقاتی که بین شوروی سابق با ناتو نادیده گرفته شده، باید پرداخته شود ولی جنگ راه‌ حل اینها نیست و مردم باید از منازعات دولت‌ ها برکنار بمانند

به گفته سعید خطیب زاده، ما تشریک مساعی می‌کنیم با دوستان در روسیه و در ارتباطاتی که با طرف‌ های دیگر داریم که مذاکرات فوری به یک آتش بس در اوکراین بینجامد. نگرانی‌ های جدی در روسیه نسبت به چند دهه اقدامات تحریک آمیز آمریکا و ناتو وجود دارد. توافقاتی که بین شوروی سابق با ناتو نادیده گرفته شده و باید به آنها پرداخته شود ولی جنگ راه‌ حل اینها نیست و مردم باید از منازعات دولت‌ ها برکنار بمانند.
1400-12-16 15:32