بررسی معاهده «اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» پس از بیست سال

دکتر کرمی: آنچه که در روابط ایران و روسیه هست – درخور توجه است! / دکتر رشتیانی: روابط ما با روسیه طی 50 سال گذشته متعارف بوده است!
وستی پرس -  

بررسی معاهده «اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» پس از بیست سال

با حضور:

دکتر جهانگیر کرمی، تحليلگر ارشد و دانشیار گروه مطالعات روسيه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

🔹 بررسی جنبه های سیاسی و ژئوپلیتیکی سند و تطابق سند با واقعیات جدید و جایگاه ایران

دکتر گودرز رشتیانی، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، استاد تاریخ روابط ایران و روسیه

🔹 بررسی جنبه های تاریخی سند و نقش معاهدات در شکل گیری روابط بین ایران و روسیه

فایل کامل گفتگو قابل مشاهده در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام

لینک ورود به کانال تلگرام

لینک ورود به صفحه اینستاگرام

 

 

شناسه: 441