کارشناس روس: میزان وابستگی روسیه به شرکت‌های چندملیتی خارجی کاهش یافت

سیاستمدار روس معتقد است که تحریم‌های شدیدی که غرب پس از آغاز جنگ اوکراین بر ضد روسیه وضع کرد در مجموع به نفع روسیه خواهد بود و تجربه ایران در مقابله با آنها نیاز به مطالعه دارد.

سرگئی بیلاکونیف، عضو هیئت علمی دانشگاه مالی دولتی روسیه، در گفتگوی اختصاصی با "وستی پرس" با اشاره به تبعات اقتصادی پس از آغاز جنگ اوکراین گفت: "مسلما واکشن‌ها و اتفاقاتی که در بخش اقتصادی رخ داد بسیار غافلگیرانه و غیر قابل پیش‌بینی بود".

بیلاکونییف با اشاره به گذشت چند ماه از زمان وضع تحریم‌های گسترده غرب بر ضد روسیه، افزود: "با تحلیل و ارزیابی تمام ریسک‌ها، ضررها و فواید ناشی از تحریم‌ها و وضعیت بوجود آمده بخاطر قطع ارتباط اقتصادی با غرب می توان نتیجه گرفت که فواید ناشی از تحریم‌ها به مراتب بیشتر از ضررهایی است که ما انتظار داشتیم".

استاد دانشکده علوم اجتماعی و روابط عمومی دانشگاه مالی دولتی روسیه با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال جاری روسیه بخش عمده‌‌ای از درآمد ارزی خود را بخاطر کاهش صادرات از دست می دهد تاکید کرد: "در کل به نظر من این وضعیت به نفع روسیه است. چرا که از این به بعد مجبور هستیم روی تولید محصول و فرآورده‌های با ارزش افزوده بیشتری کار کنیم. علاوه بر این میزان وابستگی ما به شرکت‌های چندملیتی خارجی که در واقع کشور ما را استثمار کرده بودند کاهش پیدا کرد".

وی در خصوص مطالعه تجربه عملکرد ایران در مقابله با تحریم‌ها تاکید کرد: "به نظر من امروز این ضرورت وجود دارد و مراکز مختلف اقتصادی که تصمیم گیر هستند تجربه ایران را مطالعه می کنند. ولی در کل معتقد هستم که در وهله اول روسیه باید یک گردش کامل از غرب به شرق داشته باشد و به سمت همپیمانان جدید رو بیاورد مثل هند، چین، و ایران".

شناسه: 2795