حسین امیرعبداللهیان به آنکارا عزیمت کرد

حسین امیرعبداللهیان برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری ترکیه، صبح روز سه شنبه در راس هیئتی سیاسی عازم آنکارا شد.
به گزارش وستی پرس، 

به نقل از سایت وزارت امور خارجه ج.ا.ا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ج.ا.ا برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری ترکیه، صبح روز سه شنبه، 27 دی، در راس هیئتی سیاسی عازم آنکارا شد و در محل وزارت امور خارجه ترکیه مورد استقبال همتای ترکیه ای خود قرار گرفت.

وزیر امور خارجه ج.ا.ا در دیدار با مقامات ترکیه در خصوص مناسبات دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی به گفتگو و تبادل نظر خواهد پرداخت.

شناسه: 3844