واردات همه اقلام تحت شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان آزاد شد

ممنوعیت واردات از کلیه اقلام تحت شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان رفع شد.
به گزارش وستی پرس، 

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، امکان ثبت سفارش کالاهای تحت شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان که واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، فراهم شد. بنابراین واردات همه اقلام تحت شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان آزاد است.

رفع ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مذکور صرفاً در صورتی که «کشور تولید کننده»، «کشور مبدا حمل» و «کشور ذینفع» برابر با «پاکستان» باشد، امکان پذیر خواهد بود.

شناسه: 3693