روسیه مخالفت خود را با افزودن نکات جدید به برجام اعلام کرد

نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین با تاکید بر موضع کشورش درباره برجام خاطرنشان کرد که مسکو با اضافه کردن نکات جدید به برجام مخالف است.
به گزارش وستی پرس، 

میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که ریاست هیات روس در مذاکرات برجام را برعهده دارد، روز جمعه در صفحه شخصی خود در توئییتر نوشت: واقعا هدف موافقت شده مذاکرات وین احیای برجام در شکل اولیه آن نه کمتر و نه بیشتر است.  

وی افزود: همه شرکت کنندگان در برجام باید مراقب باشند به گونه ای اقدام نکنند که حتی به صورت غیرهدفمندانه این تصور بوجود آید که از هدف مشترک عدول می کنند.

اولیانوف تصریح کرد: حتی نباید چنین تصوری بوجود آید که کسی سعی دارد نکات جدیدی به معامله هسته ای بیفزاید.  

او این توییت را در پاسخ به توییت یک کاربر ایرانی نوشته که در آن خاطرنشان شده است که ایران اجازه نمی دهد در مذاکرات برجام موضوعات بیجا و بیمورد مطرح شود.  

 

لینک ورود به کانال تلگراملینک ورود به صفحه اینستاگرام

 

شناسه: 1223