کنعانی: انگلیس ها صلاحیت موعظه دیگران درباره حقوق بشر را ندارند

به گفته کنعانی، سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن، نشان دهنده قانون‌ گریزی و قانون شکنی آنان است.
به گزارش وستی پرس، 

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ج.ا.ا، دوشنبه شب، 26 دی، در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت: «اقدام انگلیس در تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ قاطع اطلاعاتی و قضائی ایران مواجه شده است. سروصدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن، نشان دهنده قانون‌ گریزی و قانون شکنی آنان است».

وی افزود: «رژیم انگلیس که عضو خانواده سطنتی اش کشتن ۲۵ انسان بی گناه را در حذف مهره شطرنج می‌بیند و از آن شرمنده هم نیست، همراه با کسانیکه چشم بر این جنایت جنگی پوشیده اند، صلاحیت موعظه دیگران درباره حقوق بشر را ندارند».

شناسه: 3846