در پی تهاجم یک گروه خشونت‌ طلب به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه ج.ا.ا احضار شد

در پی تهاجم یک گروه خشونت‌ طلب به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و بی احترامی‌ به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار گردید.
به گزارش وستی پرس، 

به نقل از سایت وزارت امور خارجه ج.ا.ا، در پی تهاجم یک گروه خشونت‌ طلب به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و بی احترامی‌ به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، سفیر انگلیس در تهران روز یکشنبه، 29 آبان، به وزارت امور خارجه احضار گردید.

مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه ضمن یادآوری تعهدات دولت بریتانیا مبتنی بر کنوانسیون‌های 1961 و 1963 وین درباره روابط دیپلماتیک و کنسولی، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران در خصوص ناکارآمدی پلیس در جلوگیری از وقوع این تهاجم تاسف‌بار را به وی ابلاغ کرد.

سفیر انگلستان ضمن ابراز تاسف از وقوع این تهاجم، اظهار داشت که مراتب را به لندن منعکس خواهد کرد و امیدوار است که در آینده شاهد وقوع چنین مسائلی نباشیم.

شناسه: 3658