کنعانی: یکی از اهداف جنگ رسانه ای و فشار سیاسی علیه ایران، تطهیر جنایتکاران متحد آمریکاست

به گفته ناصر کنعانی، یکی از اهداف جنگ رسانه ای و فشار سیاسی علیه ایران، تطهیر جنایتکاران متحد آمریکاست.
به گزارش وستی پرس، 

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ج.ا.ا، در خصوص رفتار متناقض مدعیان حقوق بشر و سکوت سازمانهای بین المللی در پیامی توئیتری نوشت: «شهادت و جراحت ۸ هزار کودک در جنگ علیه یمن و بازداشت بیش از ۷۵۰ و شهادت ۴۷ و جراحت ۱۶۴ کودک فلسطینی طی سال ۲۰۲۲ توسط رژیم صهیونیستی، با حمایت مدعیان حقوق بشر و سکوت سازمانهای بین‌ المللی رخ داد! یکی از اهداف جنگ رسانه ای و فشار سیاسی علیه ایران، تطهیر جنایتکاران متحد آمریکاست».

شناسه: 3659