لغو روادید گردشگری میان ایران و روسیه

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دادن مجوز به برخی دفاتر خدمات مسافرتی برای سفر بدون روادید بین ایران و روسیه خبر داد.
به گزارش وستی پرس، 

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دادن مجوز به برخی دفاتر خدمات مسافرتی برای سفر بدون روادید بین ایران و روسیه خبر داد.

آقای شالبافیان، گفت: فهرست دفاتر خدمات مسافرتی مورد تائید دو کشور در پایگاه اینترنتی ویزیت ایران بارگزاری شده است.


لغو روادید گردشگری میان ایران و روسیه | دانلود

شناسه: 4047