کنعانی: آلمان در جایگاهی نیست که ایران را در موضوعات حقوق بشری مواخذه کند و مورد تحریم قرار دهند

به گفته کنعانی، کشوری که سابقه تاریک نقض فاحش حقوق بشر را به ویژه علیه ملت ایران دارد، در جایگاهی نیست که ایران را در موضوعات حقوق بشری مواخذه کند و مورد تحریم قراردهد.
به گزارش وستی پرس، 

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه، ۲۳ آبان، در نشست هفتگی با اصحاب رسانه، در ارتباط با مواضع دولت آلمان علیه ج.ا.ا گفت: «مقامات دولتی آلمان و اعضای پارلمان آلمان به گذشته دور کشورشان و سابقه نقض فاحش حقوق بشر ملت ایران توسط کشورشان و شرکت های آلمانی در ارتباط با شهروندان ج.ا.ا و تسلیح یک رژیم متجاوز به سلاح های شیمیایی و به کارگیری آن علیه شهروندان ایرانی و رنج های بیشماری که برای شهروندان ایران به بار آورده اند نگاه بکنند».

به گفته کنعانی، کشوری که سابقه تاریک نقض فاحش حقوق بشر را به ویژه علیه ملت ایران دارد، در جایگاهی نیست که ایران را در موضوعات حقوق بشری مواخذه کند و مورد تحریم قراردهد.

شناسه: 3632