کمیسیون امنیت ملی

منطقه خواستار تعامل سیاسی با ایران است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بایدن در سفر به عربستان نتوانست اهداف مورد نظر را تامین کند، گفت که عربستان به خواسته آمریکایی‌ها در تامین انرژی عمل نمی‌کند.
1401-5-4 22:19

علی باقری کنی: انتخاب زمان برگزاری نشست روند آستانه در تهران نشانه هوشمندی دیپلماسی ایران است

به گفته علی باقری کنی، برنامه ریزی اجلاس آستانه به فاصله چند روز پس از سفر ناموفق بایدن به منطقه، نشانه هوشمندی دیپلماسی ایران و نماد برتری گفتمان تعامل منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است.
1401-5-4 19:39

عزیزی: متاسفانه اول آمریکایی‌ها بعد هم اروپایی‌ها متعهد به عهدی که با ایران بستند نبودند و رفتارهای خلاف شئون بین المللی از خودشان بروز دادند

به گفته عزیزی، زمانی با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مذاکراتی به نام برجام داشتیم. متاسفانه اول آمریکایی‌ها بعد هم اروپایی‌ها متعهد به عهدی که بستند و توافقاتی که داشتیم نبودند و رفتارهای خلاف شئون بین المللی که هیچگونه مقررات بین‌ المللی هم آن را پذیرا نبود از خودشان بروز دادند.
1401-4-6 14:02

دوربین های نظارتی ایران با آژانس کما فی السابق برقرار است و فقط دوربین‌ های برجامی فعال نیستند

به گفته اسلامی در عملیات اخیر تروریستی در برخی جاها تعدادی از دوربین‌ های آژانس آسیب دید که شامل دوربین‌ های پادمانی نیز بود و منجر به گزارش مخرب شد که دیدار با گروسی به موجب ابهام زدایی انجام شد.
1400-6-25 13:12