پیام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس به مناسبت روز اروپا

ایران آمادۀ ادامۀ کار و تعامل با اروپا بر پایۀ احترام، گفت‌وگوی سازنده و همکاری در راستای منافع مشترک و صلح و امنیت در جهان است.
به گزارش وستی پرس، 

به نقل از وب سایت وزارت امور خارجه، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت روز اروپا ۲۰۲۴ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«به همه ی کسانی که در اروپا به امید اروپایی متحد، آرام و بالنده این روز را گرامی می‌دارند، تبریک می‌گویم.

در این روز ویژه، همۀ آنانی که برای صلح و سعادتِ اروپا تلاش کرده‌اند، باید در اندیشۀ صلح و امنیت در سراسر جهان باشند. آنچه در غزه می‌گذرد، بارِ گرانی است بر شانۀ وجدان بشریت و آزمونی خطیر برای مشروعیت ارزش‌هایی چون کرامت و حقوق بشر که اروپایی‌ها مدعیِ تلاش در راستای آن هستند. اروپا باید فریاد عدالت خواهی‌اش را در موضوع فلسطین بلند کند.

ایران آماده ی ادامه ی کار و تعامل با اروپا بر پایۀ احترام، گفت‌وگوی سازنده و همکاری در راستای منافع مشترک و صلح و امنیت در جهان است».

شناسه: 4266