ورزش آسیا

تمایل روسیه برای اضافه شدن به ورزش آسیا

به گفته دستیار رییس‌ جمهور فدراسیون روسیه، دید و نظر اکثر فدراسیون‌های ورزشی روسیه به این سمت است که بتوانند در مسابقات آسیایی حضور داشته باشند و این منوط به تصمیم‌ گیری کمیته بین‌ المللی المپیک است.
1401-10-30 17:27