اجلاس

پاسخ کرملین در خصوص سفر پوتین به ایران

به گفته سخنگوی کرملین، پوتین حتما به ایران سفر خواهد کرد ولی هنوز تاریخ مشخصی وجود ندارد.
1401-4-3 14:59